Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Arvode

Hej
Hur är cheflöner inklusive arvoden och fallskärmar i dag?? och historiskt, from. Bengt Vesterdal.
Anledningen till frågan är att jag vill veta hur etikfrågan hanteras, om jag skall skänka pengar i Er insamling som jag fick i ett utskick idag.
Det har ju funnits lågvattenmärke enligt min mening. Kul om det är historia nu, så mitt förtroende kan återgå till vad det var.

Bo Olofsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Bo,

  Tack för ditt meddelande.

  Generalsekreteraren har ett förordnande fram till 30 november 2021 och hans lön är 92 300 kr i månaden.

  Generalsekreteraren är chef för Svenska Röda Korsets arbete i Sverige och internationellt. Det innebär bland annat att:

  ■ Leda Röda Korsets arbete för att hjälpa människor som drabbas av kris och katastrofer. Det handlar om såväl förebyggande arbete och beredskap som insatser under katastrofer och i samband med återhämtningsfasen.
  ■ Skapa opinion för de frågor som Röda Korset driver utifrån det humanitära uppdraget.
  ■ Leda en organisation med cirka 125 000 medlemmar och över 30 000 frivilliga.
  ■ I uppgiften ingår även ett antal anknutna stiftelser, däribland Röda Korsets Högskola, liksom att skapa intäkter på cirka 540 miljoner kronor om året och att närmast under styrelsen ansvara för en balansomslutning på cirka 1,1 miljarder kronor.
  ■ Vara chef över drygt 300 anställda i Sverige och ett 50-tal internationella delegater
  ■ Företräda Röda Korset nationellt och internationellt.

  Generalsekreteraren har endast fast lön. Ingen ersättning utgår för övertid eller arbete som utförs under helger. Pension utgår enligt gällande kollektivavtal. Förmåner som rikskuponger och friskvårdsbidrag har ett begränsat värde och är detsamma som för övriga anställda.

  Generalsekreteraren omfattas inte av Lagen om anställningsskydd (LAS). Anställningen upphör automatiskt utan föregående uppsägning när anställningstiden löper ut. Anställningen kan dock sägas upp under anställningsperioden av generalsekreteraren med en uppsägningstid om tre månader och av Svenska Röda Korset med tolv månader.

  Styrelseordföranden

  Röda Korsets riksstämma beslutade i juni 2011 att ordföranden för Svenska Röda Korset ska ha uppdraget som sin huvudsaklig sysselsättning och få ett arvode som motsvarar arvodet för en riksdagsledamot. Arvodena för riksdagsmän höjdes 2015-11-01 till 62 400 kronor/månad.
  Arvodet är skattepliktigt och pensionsgrundande.

  Styrelseledamöter

  Till Svenska Röda Korsets styrelses övriga ledamöter, föreningsrevisorerna, ledamöterna i Svenska Röda Korsets valberedning och regionrådens ledamöter utgår ersättning för inkomstbortfall, dock högst 3 000 kronor per dag.

  Vänligen,

  Anna
 • Tack Anna för ditt snabba svar. Jag saknar information om eventuella fallskärmar. Finns möjligheten att få en sådan över huvud taget??

  Bosse

  Bo Olofsson
 • Hej Bo,

  Tack för din uppföljande fråga. Nej, det finns inga fallskärmar, blir generalsekreteraren uppsagd under sitt förordnande så har hen en uppsägningstid på 12 månader där lön utgår under den tiden.

  Vänliga hälsningar,

  Henric Rådgivare, Infoservice
 • Tack för snabba svar. Det ser ut som de värsta gamla liken är kastade över bord.
  Bosse

  Bo Olofsson
 • Tack själv Bo, hoppas du kan tänka dig att stödja oss framöver.

  Önskar dig en riktigt trevlig jul

  Sonja Rådgivare, Infoservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt inlägg & namn blir synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy